Elektronická podpora zápisu dětí do mateřských škol

Mateřské školy zřizované městskou částí Brno-střed se pro nadcházející školní rok 2016/2017 zapojí do systému elektronické podpory zápisu dětí, kterému se zjednodušeně říká „elektronický zápis“. Přehled všech školek zřizovaných brněnskými městskými částmi najdou rodiče na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz, kde se také dozví podrobné informace, jak při zápisu postupovat. Přijímací řízení bude probíhat ve třech fázích.

Celý příspěvek